Privacy Statement van het bedrijf Bindia

Ik vind het belangrijk om mijn diensten en werkzaamheden transparant te houden. Lees hier hoe ik dat doe, en wat we ik je met je afspreek. 


Privacy Statement van het bedrijf Bindia

Deze pagina gaat over juridische reglementen van Bindia, onderdeel van BRC. Niet even leuk als de andere pagina's, maar wel belangrijk om bij stil te staan. 

 

Inleiding
Het bedrijf Bindia biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Jet bedrijf Bindia hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op het bedrijf Bindia  BRC rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement geldt voor bezoekers van het bedrijf Bindia op de website: www.bindia.nl.

Het bedrijf Bindia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.
 Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:
  Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens het bedrijf Bindia uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van het bedrijf Bindia  persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
 Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:
 In gevallen waar dat noodzakelijk is vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

 

Welke persoonsgegevens gebruikt het bedrijf?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw video’s.


Contact met het bedrijf BIndia

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

 

Het bedrijf Bindia en sociale media

Het bedrijf Bindia heeft een aantal accounts en buttons op sites van sociale media bedrijven en maakt daar gebruik van om content (door) te plaatsen en te delen : op Facebook, LinkedIn, Youtube en Instagram. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts.

Het bedrijf Bindia verwerkt zelf geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. Het bedrijf verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van het bedrijf Bindia te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.

Het bedrijf Bindia is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via deze derde (sociale media) bedrijven. Het gebruik van die diensten is voor uw eigen risico. Het is raadzaam eerst het privacy statement van deze derde bedrijven door te lezen.

 

Klikgedrag en Cookies

Het bedrijf Bindia houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door  het bedrijf Bindia verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de websites van het bedrijf Bindia te vergroten, wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Dit zal de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites meestal beperken.

Welke cookies worden gebruikt op de site van het bedrijf Bindia:

Cookies voor websitestatistieken

Wij maken bij het bedrijf Bindia gebruik van een Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren.

Informatie over Cookies uitzetten per browser vindt u op:
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
 Safari (Engelse tekst): http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Uw rechten

U kunt het bedrijf Bindia op ieder moment verzoeken om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan via het contactformulier.

 

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites.  Het bedrijf Bindia is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons Privacy Statement, neem dan contact op met het bedrijf Bindia via de contactinformatie op de website.

 

Algemene voorwaarden van het bedrijf Bindia

Het bedrijf Bindia is actief op het World Wide Web sinds 1 september 2021. Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, audio en video vallen onder copyrights van het bedrijf Bindia 2021.

Bindia (onderdeel van BRC)

Email: mail@bindia.nl

Kamer van Koophandel nummer: 83600388

arrow_drop_up arrow_drop_down